SKOVEN VAR EN SØLLE SKOV, FOR DER VAR INGEN TRÆ´R

En af mine byrådskolleger citerede i byrådssalen i sidste uge fra et vers fra børnesangen Posemandens Bil. Det skete, da vedkommende i min oplevelse gjorde grin med den skov ved Cirkus Impala, som jeg forsøgte at få byrådet til at tage bedre vare på end ved at bygge ned til 10 meter fra skoven.

Gad vide, om samme byrådskollega vil citere samme vers, hvis vi skal have sagen fra Bragesvej i byrådssalen? I så fald tænker jeg, det vil blive endnu sværere for ham at tale skoven ned i dette tilfælde. I sagen vil udvikler således bygge helt ned til 0 meter fra skovbyggelinjen. Klods op og ned, for det er klodser i form af punkthuse, vi taler om, af skoven.

Jeg har fuld respekt for, at udvikleren, lokale Kristian Kryger, forsøger i dette tilfælde. For vi har at gøre med en virkelig ringe lokalplan fra 2007, som giver ham muligheden. Han kan støtte ret på, at byrådet dengang var stort set ligeglade med Naturbeskyttelseslovens §17.

Og så kan han alligevel – heldigvis – ikke.

For det er ikke sådan, at en samling byrådspolitikere, hverken i Silkeborg Kommune eller andre af landets 97 kommuner, bare kan sidde Naturbeskyttelsesloven, eller andre love, overhørig.

Netop derfor savner jeg i høj grad noget i sagens beskrivelse, når jeg skal behandle den i Plan- og Vejudvalget efter påske. Jeg mangler en vurdering fra Silkeborg Kommunes fagligt stærke administration af, hvordan projektet ville stå, hvis en og anden, og der er mange mulige, kunne finde på at spørge udenfor Silkeborg Kommune, om vi som politikere kan sætte skovbyggelinjen helt ud af kraft. En sådan vurdering er der ikke i sagen.

Jeg bryder mig ikke om at tage stilling på små 100.000 borgeres vegne uden at være fuldt oplyst i sagerne. Samtidig, som jeg skrev i denne uge i et læserbrev i Midtjyllands Avis, har jeg stor respekt for fagligheden i Silkeborg Kommunes administration. Men så vil jeg til gengæld have fagligheden udfoldet, så vi kan tage stilling på et godt grundlag, når vi tager beslutninger.

Det er i øvrigt generelt set – Posemandens Bil eller ej – et dårligt træk at tale skoven ned i Danmarks Outdoor Hovedstad, som jeg ser det. Lad os i stedet tale skovene i Silkeborg – bynære eller ej – op. Det er faktisk dem, der skal have æren for, at vi er Danmarks fedeste kommune at være i.

Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Enhedslisten