Vådeskud mod forenings-Danmark

For et par uger siden gav Vestre Landsret i Viborg en af Danmarks – medlemsmæssigt set – største foreninger et suverænt godt skudsmål.  Foreningen blev i forbindelse med en kendelse omtalt som en “offentlighedens vagthund”, som agerer ud fra “væsentlig samfundsmæssig interesse”. Et skud ros af den stærkeste slags i retning af en forening, som gør en forskel for at medvirke til at drive et samfund i en bedre retning.

Danmarks Naturfredningsforening var modtageren.

I sidste uge var samme forening så på sigtekornet ikke bare en, men to gange, lokalt i Silkeborg Kommune. Her var det det svære skyts, som var fremme. I det ene tilfælde blev foreningen kaldt “miljøskruebrækkere”, i det andet tilfælde blev ordet “fundamentalistisk” brugt i forbindelse med foreningen. Begge skud var store fusere, og burde ikke tages alvorligt med andet end et skuldertræk.  At jeg så alligevel tager det alvorligt i det ene tilfælde, skyldes, at afsenderen var et lokalt folketingsmedlem i form af Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre. Han burde vide bedre som valgt til en af landets fremmeste poster. Hans skud mod foreningen var ikke bare en fuser, men tillige et vådeskud.

Det er en grundlæggende stærk værdi i forenings-Danmark, at foreninger har en høj grad af respekt, når de virker inden for lovenes rammer. Det gør Danmarks Naturfredningsforening, og mere end det, som landsrettens udtalelse viser. Det er samtidig en grundlæggende stærk værdi i demokratiet, at vi som politikere respekterer magtens tredeling. Noget er forbeholdt den lovgivende magt, noget den dømmende magt, og noget den udøvende magt.

Så når Kristian Pihl Lorentzen i dette tilfælde beskyder et uafhængigt klagenævn, som vi har aftalt med hinanden i demokratiet, har den endelige afgørelse i bestemte typer af sager, så har han værsågod i stedet at tage afgørelsen til efterretning. Frem for at kalde klagenævnet et klagecirkus drevet frem af fundamentalistiske holdninger med Danmarks Naturfredningsforening i spidsen.

Gevær ved fod, Kristian Pihl Lorentzen!

Du tabte krigen, erkend dit nederlag, og bak op om demokratiets spilleregler. Selvom du er i valgkamp.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten