Vi skal give plads til Gudenåen

Det kræver høje karakterer til naturfags-eksamen, hvis vi skal løse udfordringerne omkring Gudenåen.

For Gudenåens udfordringer handler om både fysik, biologi og kemi.

Kigger vi på klimaet først, er vi i særligt i fysikkens verden. Vandet har så stor fysisk kraft, at mange generationer før os har konkluderet som en af videnskabens grundlæggere, Francis Bacon, helt tilbage i 1620, da han sagde: ”Vil du herske over naturen, må du adlyde hendes love”.

Så når vi de kommende år får både mere nedbør om vinteren og flere skybrud om sommeren, skal vi arbejde med og ikke mod vandet.

Vi har også udfordringer indenfor biologiens verden. Senest blev det slået fast endnu engang med syvtommersøm i sidste uge, at naturen har det skidt i Danmark. Naturen har for lidt plads, hvilket ikke giver tilstrækkelige muligheder for at modvirke det tab af artsrigdom, som er stærkt bekymrende ikke bare i det midtjyske, men også på verdensplads.

Det gælder også i Gudenåen, hvor vi ligefrem lokalt har påtaget os en international forpligtelse til at passe på vores fælles arv. Det gælder både planter og dyr, og både i og ved Gudenåen.

Kemiens verden er også i høj grad til stede i vores fælles udfordringer med Danmarks eneste flod. Vi tilfører Gudenåen, og dens tilløb, alt for mange næringsstoffer, hvor fosfor og kvælstof er de største syndere. Det nærer blandt andet grøden og medvirker til døde områder i fjorde og hav. Også det skal vi arbejde langt mere med, blandt andet ved udtagning af landbrugsarealer og omlægning til økologi.

Løsningerne på udfordringerne er mange forskellige, og de er specifikke for de enkelte strækninger. Der findes intet nemt og hurtigt quick-fix, og slet ikke naturskadelige og ulovlige grødeskæringer i et væk.

SF´s to byrådsmedlemmer fra Silkeborg Kommune havde fat i noget af det helt rigtige i deres nylige læserbrev. Diger og andre terrænhævninger, omfangsdræn for grundvand og overfladevand, pumpeløsninger. De løsninger er gode for den enkelte grundejer, og Gudenåens kommuner er, ved vi, behjælpelige med at gøre de løsninger mulige. Eksempelvis har Silkeborg Kommune de senere år givet over 50 dispensationer til terrænhævninger. Og i Randers er projekt ”Byen til Vandet” et eksempel til god inspiration for blandt andet Bjerringbro, Silkeborg, Ry og Skanderborg, som i ekstreme tilfælde også er truet af vandmasserne.

Sluseløsninger er vi også helt med på, som SF lokalt foreslår. Både i forhold til bedre koordinering mellem allerede eksisterende sluseanlæg, eventuelle nye sluseanlæg på særligt berørte strækninger og kontrolleret sænkning af vandstanden i søerne via sluserne, når vejrudsigten peger i retning af større nedbørsmængder. Vi har allerede fem sluser i Gudenå-systemet, vi kan gøre mere brug af, fra Vestbirk i syd over Fuldbro, Ry og Silkeborg til Tange i nord, og under oversvømmelserne i februar måned i år viste et par af sluserne, at de godt kunne hjælpe hinanden på tværs af kommunegrænserne.

Det helt centrale bliver dog at give mere plads til vandet. Så vi bedre kan håndtere både fysikken, biologien og kemien i og ved vandløbet. Vi skal have mange små og store vandløbsnære arealer i spil hele vejen fra Tinnet Krat til Randers Fjord. I tilløb og hovedløb. Nye naturområder, som både forebygger oversvømmelser andre steder, binder og omsætter de skadelige næringsstoffer og skaber en mere varieret og artsrig natur. For eksempel kunne det være mellem Silkeborg og Sminge Sø, hvor vi har den største flaskehals i Gudenåen. Naturområder som Uldum Kær i Hedensted Kommune og Klosterkær i Horsens Kommune samt vådområder ved Gudenåen i Favrskov og Randers Kommuner er her værd at tage ved lære af.

Det hele går op i en højere enhed, når også kulturhistoriske hensyn tages i det kommende projekt for Alken Enge i Skanderborg Kommune, hvor kommune, husejere og lodsejere, inspireret af Museum Skanderborg, arbejder med vandet og samtidig beskyttelse af en krigergrav fra jernalderen.

Så løsninger findes, og de er allerede derude til inspiration.

Hovedgrebet er dog tydeligt. Vi skal give plads til naturen, og til Gudenåen.

Maria Temponeras, folketingskandidat for Enhedslisten i Vestjyllands Storkreds / Silkeborg syd.

Peter Sig Kristensen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Silkeborg Kommune