Ældreomsorg med værdighed

Jeg var til ældrepolitisk valgmøde i Kjellerup forleden. Der kom mange ældre og medarbejdere i ældreforsorgen. Store var bekymringerne for fremtidens ældreforsorg i Silkeborg Kommune – og med rette. Kun to partier hvoraf Enhedslisten er det ene, har stemt mod store besparelser på mindst 50 mio. kr. på ældreområdet siden 2019. Det har betydet reduktioner i forhold til de ældres omsorg på mange områder og trusler, der lurer i det fjerne.

Som effektuerede besparelser kan jeg nævne nedskæring i personlig pleje og praktisk hjælp, afskaffelse af klippekortet og reduceret adgang til hjælp efter serviceloven. Sidst men ikke mindst har man, på trods af stort behov, nedlagt 19 midlertidige plejehjemspladser på Fuglemosen. Den store trussel er nedlæggelse af plejehjemmene i Ans og Thorning og de løn og arbejdsvilkår man byder personalet.

Vi hørte om personale, der er så pressede af arbejdsopgaver, at de går nedtrykte og uforløste hjem fra arbejde. Et uacceptabelt arbejdsmiljø.

Det skal vi have løst her og nu med ansættelse af mere personale og mulighed for mere indflydelse på eget arbejde og organisering.

Plejehjemmene i Ans og Thorning er decideret truede af nedlukning og har været på sparelisten i denne byrådsperiode. Grunden hertil er, at et plejehjem skal have mindst 24 pladser for at være rentabelt og det er der ikke de i Ans og Thorning – der er kun 16. Der skal i næste byrådsperiode vedtages en udbygning af de to plejehjem, så de kan blive rentable og ikke komme i spil i senere sparerunder.

I Enhedslisten mener vi, at decentrale plejehjem fordelt over hele kommunen er et must, så man kan leve hele sit liv i sit lokalområde.

Enhedslisten vil afsætte flere penge til ældreforsorgen, så vi kan påbegynde en genopretning efter de seneste års besparelser.

Søren Thomsen, Ans
Byrådskandidat for Enhedslisten