Enig med Bæredygtigt Landbrug

I torsdags havde næstformanden i Bæredygtig Landbrug et læserbrev i Midtjyllands Avis. Da jeg læste overskriften “Spildevandsforurening er normal praksis”, tænkte jeg, den er jeg da enig i.

Og forklaringen skal alle da have.

Jeg arbejder i et spildevandsselskab til daglig, politik er ved siden af. Når jeg følger sagen omkring udledningen af urenset spildevand i Øresund, som har raset i medierne de seneste ti dage, mangler der noget i debatten.

På tre områder.

  1. Udfordringen for vandmiljøet ved udledninger af urenset, og renset, spildevand, er primært fosfor og kvælstof, og spildevand er ikke hovedkilden til de stoffer i naturen. I kan gætte én gang, hvad hovedkilden er.
  2. Alternativet til, at der kommer så meget fosfor og kvælstof fra spildevand i vandmiljøet som nu er, at alle rør og ledninger, hvor regnvand og spildevand løber sammen, graves op og skiftes ud. Det arbejde med at skille spildevand fra regnvand er spildevandsselskaberne, lokalt her i Silkeborg for eksempel aktuelt i Vestergade, i fuld gang med, og har været det i cirka 50 år. Det vil sandsynligvis tage yderligere cirka 50 år at komme i mål; så stor er opgaven. Og det forudsat, at vi har pengene til det.
  3. Der er således kun en gruppe til at betale for, at vi i højere grad undgår urenset spildevand i vandmiljøet, og det er forbrugerne. Så skal vi hurtigere i gang med at reducere udledningerne, skal vandprisen måske fordobles.

Kigger vi statistisk på udledningen af fosfor og kvælstof fra spildevand, har spildevandsselskaberne nedbragt deres udledning voldsomt over de seneste årtier, samtidig med at vi er blevet flere og flere borgere. Det er en ganske imponerende præstation og en udvikling, som fortsætter også ud i fremtiden. Lige nu på Vestergade i Silkeborg, lige om lidt et andet sted.

Det tager bare sin tid – og sine penge.

Det kan lyde som en dårlig undskyldning, hvad jeg skriver, men er det ikke. Jeg er således fuldstændig overbevist om, at alle spildevandsselskaber gerne vil nedbringe deres udledning af næringsstoffer i vandmiljøet til så tæt på nul som overhovedet muligt.

Det er de i gang med, og vil gerne videre.

Så er vi som forbrugere klar til at betale 50 % mere eller det dobbelte for vores vandforbrug, og dermed også rensningen af vores spildevand?

Jeg betaler med glæde gerne mere

Gør du?

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten