Naturen, det billige Skidt

Efter et forår og en sommer, hvor mange af os har opdaget den danske natur, finder jeg det på sin plads at citere den danske lyriker Otto Gelsted:

” Jeg kommer igen til min Sommerø

Til Naturen, det billige Skidt

og Aspen suser mig mørkt i Møde

og Blitfuglen fløjter: blit, blit!”

Otto Gelsted er altså ophavsmanden til udtrykket ”Naturen, det billige Skidt”. Han mente det dog ironisk, da han brugte udtrykket til at sige, at ikke alt af værdi kan købes for penge.

Det, at naturen ikke bare er til fals for ussel mammon, må vel også gælde i en af Danmarks naturrigeste kommuner, Silkeborg?

Tja! Noget tyder på, det er et spørgsmål, der er værd at tænke nærmere over.

Særligt i disse tider med en kommuneplan på vej i høring.

For hvordan er det lige med det, der ved sidste høring om kommuneplanen var et naturområde ved Vestre Ringvej i Lysbro? Det er på vej til etagebyggeri. Hvordan med skoven med de halv-gamle træer ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk. Nu rækkehuse. Endelig, hvordan gik det med det mindre naturbeskyttede vandhul ved Jordkærvej? Samme historie.

Der er nok af natur i kommunen, som det også er værd at holde øje med, om bliver til boliger i løbet af en kort årrække, hvis man kigger nærmere i forslaget til ny kommuneplan.

Det gælder en bid af Linå Vesterskov i Svejbæk.

Det gælder den skovklædte indkørsel til Ans fra Grønbæk/Iller siden.

Det gælder et beskyttet naturareal med mose og overdrev ved Funder Krat.

Med meget mere.

Alt sammen værdifuld og lokal tilgængelig natur, der nu er udset til at ende i en jordhandel til fals for ussel mammon.

Hov, hov, vil nogen måske sige, de tre nævnte områder i Svejbæk, Ans og Funder/Lysbro er jo bare forslag og ønsker. Så intet er jo vedtaget endnu, og dermed er alt godt.

Til dét er der det at sige, at de tre områder ved Vestre Ringvej, Borgdalsvej og Jordkærvej, hvor der for få år siden var natur – og nu er boliger – også bare var forslag eller ønsker.

Det kan Naturen, det billige Skidt, dog ikke mærke i dag. Den er fjernet.

Hvis det ikke er det, du vil se ske for den lokale natur, du holder af som borger, så hold dig orienteret, giv lyd, hvor du vil, og lav et høringssvar, når nu forslaget til kommuneplan ruller lige om lidt. Når du ikke at give din mening til kende, kan naturen være passé om få år.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten