Sig ikke tak for Corona-indsatsen med fyringer!

For en måneds tid siden handlede det om lokale oversvømmelser og på landsplan om frygt for en ny tilstrømning af flygtninge efter Erdogan åbnede den tyrkiske grænse mod Grækenland. Nu handler ALT om Corona. Det er forståeligt, men selvom Danmark er lukket ned, træffes der stadig politiske beslutninger lokalt med vidtgående konsekvenser.

Det er efter Enhedslistens opfattelse meget fornuftigt, at behandlingen af sparekataloget på 100 mio. blev udsat. Det er ikke til at sige, hvordan det var gået, hvis der var blevet meldt besparelser ud for mange mio. på f.eks. sundheds- og ældreområdet samtidig med, at de ansatte blev bedt om at yde en helt særlig indsats, som de nu løfter på forbilledlig vis. Aktuelt er sygefraværet lavere end sædvanligt, og det tyder på en overordentlig stor ansvarlighed fra personalets side, en ansvarlighed og indsats, som de ikke kan takkes nok for, og som måske havde set anderledes ud, hvis der undervejs var blevet udmeldt besparelser.

Når vi kommer ud på den anden side af Coronakrisen og kan sige ordentlig tak, give skulderklap, varme håndtryk og knus igen, skal vi så gøre det samtidig med, at der udmeldes besparelser for op mod 100 mio. kr? Det vil være en underlig tak at give til personalet, som har udvist en ekstrem høj grad af fleksibilitet og med risiko for eget helbred og afsavn for familie, har ydet en uvurderlig indsats.

Men det er faktisk sådan en malplaceret tak, der er lagt op til, når Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) tirsdag d.31/3 holder et skype-møde, hvor de vil fastlægge de budgetmæssige rammer for 2021.

Har man fulgt med i lokalpolitik vil man vide, at Socialområdet (SU) og Sundheds- og Ældreområdet (SÆU) de senere år har kæmpet med budgetter, der er alt for små i forhold til at løse de opgaver, der er. Nu er der lagt op til, at underfinansieringen af disse områder skal fortsætte ind i 2021.

På byrådsmødet sidste mandag behandlede vi regnskabet for 2019. Her kunne vi se, at det godt kunne lade sig gøre at overholde det samlede budget, idet underskuddet på SU og SÆU kunne dækkes ind af et overskud på ØKE’s konto. Med andre ord er det fordelingen mellem de enkelte udvalg, der er problemet. Denne helt skæve fordeling, vil Enhedslisten have rettet op på. Det er utåleligt at få at vide, at man skal overholde et underfinansieret budget, og på hvert eneste møde være nødt til at forholde sig til besparelser på områder, som i forvejen har været udsat for nedskæringer gennem det sidste år og endnu længere tid for det sociale område.

Vi har fra Enhedslistens side opfordret ØKE til at lave nogle realistiske budgetrammer, så vi ikke skal sige tak for Corona-indsatsen til de ansatte, ved at varsle fyringer.

Lene Fruelund

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af Handicaprådet

Medlem af KKR og KL’s socialudvalg