Kun en procedurefejl?

Som omtalt af flere omgange de seneste uger traf Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommerferien en afgørelse, som gik Silkeborg Kommune imod. Det handler om en skovrydning for nogle år siden på et areal i Sejs-Svejbæk, som i dag er boliger.

Hvis man gør sig den ulejlighed at læse afgørelsen, læser man en ret tydelig kritik, som desværre bliver rettet mod Silkeborg Kommune. I afgørelsen står der blandt andet, at vores kommunes arbejde i sagen lider af “væsentlig retlig mangel”.

På almindelig dansk er der altså tale om, at der muligvis er sket noget ulovligt i kommunens håndtering af sagen.

Når et tidligere mangeårigt byrådsmedlem, med god indsigt i kommunale affærer, kalder den slags for “procedurefejl”, må der være tale om at skyde elefanter med papirsflyvere. Altså det modsatte af at skyde gråspurve med kanoner.

Jeg vil anbefale Jørn Rye Rasmussen – og andre – at læse afgørelsen, men her er et par højdepunkter:

Silkeborg Kommune skulle have gjort den ansvarlige for rydningen af skoven opmærksom på, at han manglede at søge tilladelse til rydningen med det samme, kommunen fik nys om rydningen. Det skete ikke.

Silkeborg Kommune skulle have foretaget miljøvurdering. Det skete ikke.

Silkeborg Kommune skulle have sat al aktivitet i stå på det ryddede areal, da det blev klart, at rydningen var foretaget uden tilladelse og indtil miljøvurderingen var foretaget. Og sandsynligvis derudover, til miljøvurderingen eventuelt var påklaget og afgjort i rette klagenævn. Det skete ikke.

Vi gjorde altså ikke det i Silkeborg Kommune, vi skulle som myndighed.

Til ulempe for den lokale natur. Til fordel for bygherren, som i ro og mag kunne få sit byggeprojekt i høring,  godkendt og opført.

Det er et forløb, som jeg er overbevist om, at ingen i det nuværende byråd ønsker gentaget. Om det var anderledes i de tidligere byråd, som Jørn Rye Rasmussen var del af, ved jeg ikke.

Sagen er i øvrigt ikke slut. På sidste udvalgsmøde var der alene syv minutter før mødets lukketid til sagens behandling. Det var ikke tilstrækkeligt.

Så den er på i september, med en forventning om, at udvalgsformanden sørger for, at der er sat god tid af til en nødvendig drøftelse af, hvordan vi i Silkeborg Kommune gør mere for at leve op til lovgivningen på naturområdet. Sagen er således ikke den eneste af sin slags.

Peter Sig Kristensen

Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune for Enhedslisten