Til Råd, organisationer, foreninger og bestyrelser i Silkeborg Kommune – og alle borgere

Som I formodentlig er klar over efter at have læst enten Midtjyllands Avis eller en tidligere mail fra os – Enhedslistens byrådsmedlemmer – så lægger borgmesteren op til, at der skal indgås aftaler om anlægsbudget og om muligt også driftsbudget allerede her inden sommerferien.

Det er en meget anderledes proces, end vi sædvanligvis har, idet der ikke ligger et offentligt tilgængeligt budgetforslag, før der indgås en budgetaftale. Det betyder også, at det ikke er meningen, at borgere, ansatte, råd og foreninger, bestyrelser og andre skal tilkendegive deres mening om kommunens budget, før der er indgået en aftale! Den fremgangsmåde finder vi ikke værdig for en kommune, der stræber efter at have det bedste nærdemokrati i landet. Selvom budgetaftaler indgået her inden sommerferien teoretisk set kan ændres helt frem til den endelige vedtagelse 12/10, så ved vi, at det er vanskeligt, når først der ligger en aftale.

Så vi synes, I skal høres – I skal have mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter. Derfor inviterer vi til møde om budget 2022.

Onsdag d. 9/6 kl. 19.00 – 21.30
Medborgerhuset Bindslevs Plads

Vi inviterer jer og alle andre, der har en interesse i, hvordan vi skal forvalte vores fælles midler, både når det gælder anlæg og drift. Vi håber at se mange af jer, og vi inviterer pressen, så også andre byrådsmedlemmer kan få en chance for at læse eller høre, hvad I mener, der skal prioriteres i et kommende budget.

For dog at have et udgangspunkt for debatten, henviser vi til Enhedslistens forslag til anlægsbudget. Det rummer selvfølgelig rigtig mange elementer, som også vil være at finde i det anlægsbudget, som ender med at blive vedtaget, men der kan være noget, som I mener mangler, eller der kan være noget, som I finder overflødigt. Budgetforslaget kan findes her:

https://silkeborg.enhedslisten.dk/silkeborg-kommune-skal-paa-omgangshoejde-med-vaeksten/

Grundet situationen med Corona bedes man møde op med Coronapas eller aktuel test.

Med venlig hilsen
Peter Sig Kristensen og Lene Fruelund