Silkeborg Kommune skal på omgangshøjde med væksten

Enhedslisten i Silkeborg vælger at svare åbent på borgmester Steen Vindums over-ivrighed med at lande budgetter for kommunen for 2022 i en uset lukket proces. Derfor fremlægger partiet nu et konkret udspil til anlægsbudgettet for de kommende år og inviterer lokale borgere, medarbejdere, råd og organisationer til åben dialog.

”Vi skal som kommune på omgangshøjde med den markante vækst”, udtaler det mangeårige byrådsmedlem Lene Fruelund, og fortsætter: ”Væksten presser ikke bare institutioner og skoler for børnene, men vi får også flere ældre og socialt udsatte. Derfor er vores forslag til anlægsbudget spækket med nybyggeri og udvidelser på velfærdsområderne”

Udspillet indeholder blandt andet:

  • nye institutioner i Balle/Buskelund, Funder, Gødvad/Dybkær og Skægkær
  • nye udvidelser og moderniseringer af institutioner i Them, Resenbro, Virklund og Thorning
  • udvidelse af folkeskolerne i Funder, Resenbro, Virklund, Sejs-Svejbæk, Balle/Buskelund og Dybkær/Gødvad
  • 24 boliger til voksne handicappede og 12 boliger til borgere med psykisk sygdom
  • renovering af aktivitetstilbuddene Kernen og AL-huset i Kjellerup
  • mere end 100 nye pladser på plejecentre i Silkeborg og Bryrup

Samtidig indeholder udspillet fra Enhedslisten et stærkt fokus på bosætning i hele kommunen, så væksten ikke fortsætter uden at være i balance mellem by og land.

”Vi ønsker en pause indtil videre fra nye lokalplaner i de vækstområder, hvor vi er langt bagud med daginstitutioner og skoler. Det gælder Funder, hvor vi trækker time-out kortet i forhold til planerne for Sejlgård-projektet. Det samme gælder det resterende af Astrid Lindgren – kvarteret i Balle samt Resen/Eriksborg området”, siger byrådsmedlem og spidskandidat Peter Sig Kristensen og tilføjer: ”De mange gode kræfter, det vil frigøre blandt kommunens medarbejdere, skal så fokusere på at skabe nye boliger og udvikling i de stærke lokalsamfund udenfor Silkeborg by, mens vi kommer på omgangshøjde med blandt andet institutioner og skoler i byens vækstområder”

I Danmarks outdoor hovedstad indeholder udspillet endelig meget tydelige grønne elementer i form af:

  • flere penge til realiseringen af kommunens klimahandlingsplan, herunder indfasning af el-køretøjer
  • midler til klimasikring af Gudenåen
  • midler til deltagelse i konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”
  • naturgenopretning, blandt andet til sikring af bedre badevand

 

Samlet set ser Enhedslisten frem til nu at involvere alle interesserede i åben dialog om de kommende års anlægsbudget. Det samme vil blive tilfældet hvad angår driftsbudgettet, hvis borgmesteren gør alvor af sine planer om også at indgå en aftale om driftsbudgettet inden sommerferien.

”Vi ved, at involveringen af borgere og organisationer giver mest mening, når den sker så tidlig som muligt”, siger Peter Sig Kristensen og fortsætter: ”For hver gang, borgmesteren og de øvrige partier lukker mere og mere ned for den direkte og tidlige dialog, som de gør nu med endnu en lukket og alt for hurtig proces, ser vi det som vores rolle i byrådet at åbne mere og mere op. Det må være en af vores roller som byrådets sidste oprørere at stå på mål for det aktive nærdemokrati, som får bedst næring af mest mulig åbenhed”.

Enhedslisten inviterer i den kommende uge lokalråd, handicapråd, seniorråd, skolestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, faglige organisationer og medarbejderorganisationer, og andre interesserede, til dialogmøde om anlægsbudgettet. Datoen fastsættes, når det er afklaret på et snarligt møde, om de øvrige partier i valgforbundet med S og SF vil være med-indkaldere. Mødet vil finde sted i første halvdel af juni.

Vedlagt Enhedslistens udspil til anlægsbudget

Anlægsbudget Ø Til Opslag

Lene Fruelund & Peter Sig Kristensen, byrådsmedlemmer for Enhedslisten Silkeborg